På tio år har den svenska Life Science-branschens export ökat med hela 60 procent, vilket visar att Life Science tillhör Sveriges viktigaste branscher.

ANNONS

Som Dagens PS tidigare rapporterat visar statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, att läkemedel i dag Sveriges näst största exportvara med ett värde på 100 miljarder kronor. Branschen har, enligt Lif, ett positivt handelsnetto på 47 miljarder kronor.

De senaste tio åren har den svenska Life Science-branschen ökat sin export med 60 procent och regeringen har pekat ut branschen som viktig för landets utveckling. Biostock skriver att Life Science har varit ett av regeringens mest prioriterade områden sedan 2014.

Nationell strategi för Life Science

I Sveriges nationella strategi för Life Science fastslår regeringen att Sverige ska vara en ledande Life Science-nation.

”Life science bidrar till att förbättra hälsa och livskvalitet hos befolkningen, säkerställa ekonomiskt välstånd, utveckla landet vidare som en ledande kunskapsnation”, står det i strategin.

Syftet med regeringens strategi är att långsiktigt stärka Sverige som Life Science-nation och den vänder sig till de aktörer som har möjlighet och mandat att ändra förutsättningarna för svensk Life Science, såsom universitet, högskolor, myndigheter samt omsorgens och hälso- och sjukvårdens ombudsmän.

Bra på att stimulera innovationer

Adam Kostyál är europeisk noteringschef på Nasdaq och han menar att den svenska Life Science-marknaden just nu är den mest aktiva i hela Europa.

”Det som är unikt är att marknaden stöttar små och medelstora bolag på ett sätt som andra europeiska marknader inte lyckats med, samtidigt som vi har flera stora aktörer också”, säger han till Biostock.

ANNONS
ANNONS

Duktiga på innovation och skapande

Han tycker att det är positivt att bolag tidigt har möjlighet att gå till marknaden.

”Bolagen här går ofta till marknaden i ett tidigare skede när de behöver ta in pengar för att ta sig vidare till nästa steg. Där har vi lyckats bättre än många andra marknader. Det är viktigt att börsen fortsätter att agera som en katalysator för riskkapital för framtida tillväxt”, säger han till Biostock.

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.