Ny forskning visar att covid-19-pandemin kan ha haft så stor påverkan att den har förändrat människors personlighet.

ANNONS

Psykologer har tidigare inte lyckats hitta ett samband mellan kollektivt stressande händelser som exempelvis orkaner eller jordbävningar, och förändringar personlighet. Nu verkar dock de upplevda förlusterna under pandemin eller den långa sociala isoleringen ha påverkat människor så att ett samband kunnat observeras i en ny studie, det rapporterar The Guardian.

”Yngre vuxna blev lynnigare och mer benägna att stressa, mindre samarbetsvilliga och förtroendefulla, och mindre återhållsamma och ansvarsfulla”, enligt författarna till studien, skriver The Guardian.

Bedömde tusentals amerikaners personlighet

I studien användes bedömningar av personligheten hos  7 109 som var inskriva i onlinestudien Understanding America, som upprepats vid olika tidpunkter både innan och under pandemin. Deltagarna i onlinestudien gjorde ett personlighetstest som mäter de fem egenskaperna neuroticism, extraversion, öppenhet, vänlighet och samvetsgrannhet.

Deltagarna, som var mellan 18 och 109, gjorde i genomsnitt tre personlighetstester, innan pandemin, tidigt under pandemin och sent under pandemin. Den första tiden under pandemin, mars till december 2020, var människors personlighet relativt stabil.

Yngre vuxnas personlighet påverkades mest

Under 2021–2022 antyder studien att människor blivit mindre extroverta, mindre öppna, mindre vänliga och mindre samvetsgranna jämfört med innan pandemin. De största personlighetsförändringarna visade yngre vuxna, bland de äldsta vuxna fanns inga signifikanta förändringar av personligheten.

Enligt studiens författare tenderar unga vuxna ha mer formbara personligheter, varför pandemin kan ha haft en mer negativ inverkan på yngre människor.

Pandemin störde normala aktiviteter

”Även om pandemin var påfrestande för alla, störde den de normativa aktiviteterna i yngre vuxen ålder, som skolan och övergången till arbetslivet och att vara social och utveckla relationer”, säger Angelina Sutin, som ledde studien, till The Guardian.

Hon menar att det hon säger är spekulativt eftersom de inte mätte orsakerna till förändringen, men menar att den här störningen i aktiviteter kan ha haft en större inverkan på yngre vuxna eftersom de här aktiviteterna är mycket viktiga för unga människor.

ANNONS
ANNONS

Forskarna ska fortsätta följa deltagarna i Understanding America för att se om personlighetsförändringarna är bestående eller tillfälliga.

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Studie visar förödande långtidseffekter av covid-19 [Dagens PS]