Det Lundabaserade biofarmabolaget Amniotics utvecklar behandlingar med stamceller. I början av juli noteras bolaget på Nasdaq First North Growth Market.

ANNONS

I samband med Amniotics notering på Nasdaq First North Growth Market genomförs en emission om cirka 60 miljoner kronor före emissionskostnader för att finansiera vidareutveckling av bolagets stamcellsprojekt och kliniska studier, det skriver Bio Stock.

Amniotics utvecklar cellterapiläkemedel som är baserade på mesenkymala stamceller från fostervatten som samlas in vid planerade kejsarsnitt. Dessa mesenkymala stamceller finns i de flesta av kroppens vävnader och de utvecklas i normala fall till att bli ben-, brosk- eller fettceller, men de har även en inbyggd förmåga att kunna påverka immunförsvarets celler.

Kan läka och regenerera vävnad

Förväntningen på bolagets stamcellterapier är att de ska kunna användas som behandling mot flera allvarliga sjukdomar och tillstånd som i dag saknar effektiva behandlingar.

Mesenkymala stamceller har en god förmåga att regenerera och läka vävnad, Amniotics stamceller har dessutom också andra fördelar som gör att de skiljer sig från andra stamcellsterapier.

Fostervattnet som används för att ta fram stamcellerna doneras och Amniotics ser en stor medicinsk potential i de stamceller som finns i fostervattnet då de har neonatal kvalitet, något som ger fördelar jämfört med andra stamceller från, exempelis, benmärgsdonationer.

Nyfödda stamceller bättre än vuxna

Neonatala stamceller, eller nyfödda, stamceller, är yngre och livskraftigare och förökar sig snabbare jämfört med stamceller från vuxna. Dessutom kommer stamcellerna i fostervatten från olika typer av vävnad och det gör att Amniotics kan välja vävnadsspecifika stamceller som förväntas ha god terapeutisk effekt för behandling av sjukdomar som drabbar just den vävnadstyp som stamcellerna kommer från.

Bolaget har sorterat ut vävnadsspecifika stamceller för behandling av sjukdomar inom områdena lunga, med läkemedelskandidaten Pulmostem, centrala nervsystemet med kandidaten Cognistem, njure med kandidaten Nephrostem och hud med kandidaten Cutistem.

ANNONS
ANNONS

Alla dessa läkemedelskandidater, förutom Pulmostem, är i tidig utvecklingsfas. Lungläkemedelskandidaten Pulostem är redo att utvärderas i en klinisk fas I/II-studie som har planerad start under första halvåret 2022.

Läs mer: Forskning i Stockholm i ekonomisk världsklass [Dagens PS]