Nu lanserar forskningsfinansiären Svenska sällskapet för medicinsk forskning ett nytt anslag på 11 miljoner kronor till medicinska forskare med ambitiösa mål.

ANNONS

Svenska sällskapet för medicinsk forskning, SSMS, lanserar nu ett anslag på 11 miljoner kronor till etablerade medicinska forskare som vill vidare inom vetenskapen. Det innebär att SSMS erbjuder finansiering från disputation och under forskarens hela första fas i karriären.

SSMF har inga begränsningar gällande medicinskt ämnesområde, vilket många andra forskningsfinansiärer har. Det spelar inte heller någon roll för SSMF om det handlar om grundforskning eller tillämpad forskning utan det är enbart de sökandes vetenskapliga kvalitet som bedöms.

Gynnsam process

En noggrann granskningsprocess som utförs av vetenskapliga experter leder fram till vilka forskare som ska beviljas anslag och SSMF:s ordförande, professor Mats Ulfendahl, menar att det tillvägagångssättet är gynnsamt både för forskarna och för samhället.

”Den främsta insats en forskningsfinansiär kan göra är att skapa förutsättningar för duktiga forskare att bedriva riktigt bra forskning. Vi bör inte peka ut något område som viktigare än det andra eller tro att vi kan beställa resultat. Genom att finansiera tjänster med ett tillhörande projektstöd ger vi de mest lovande forskarna flera år då de helt kan fokusera på att söka svaren på sina vetenskapliga frågor. Det är vad det nya anslaget, SSMF Consolidator Grant, bidrar till”, säger han i ett pressmeddelande.

Anslagsperiod på fem år

Från och med den 15 mars i år kan forskare som har en anställning vid ett svenskt lärosäte söka SSMF Consolidator Grant. Anslagsperioden är fem år och anslagsbeloppet är en schablon på 2 200 000 kronor om året. Den som söker ska ha disputerat för minst sju år sedan och högst tolv år sedan för att vara behörig.

ANNONS
ANNONS

”Med det nya anslaget, SSMF Consolidator Grant, ger vi forskare som bildat en egen forskargrupp inom medicin chansen att befästa sin roll som en drivande forskningsledare och ger dem möjligheter att nå sina långsiktiga mål”, säger Mats Ulfendahl i pressmeddelandet.

Läs mer: 45 miljoner till klinisk forskning i Region Västerbotten [Dagens PS]