I Region Västerbotten tilldelas 15 forskare 3 miljoner kronor vardera för projekt som rör klinisk forskning inom olika medicinska specialiteter.

ANNONS

Region Västerbotten har varje år, sedan 1995 satsat medel för spjutspetsforskning i syfte att möjliggöra nationellt och internationellt konkurrenskraftig forskning. Hittills har regionen vid tio utlysningar tilldelat sammanlagt 288 miljoner kronor till 108 olika projekt inom forskning som är kliniskt inriktad. Det framgår av ett pressmeddelande.

Med årets utlysning görs nu också en kraftsamling för att säkra tillgången på högspecialiserad vård i norra sjukvårdsregionen. I år tilldelas 15 projekt medel i stället för 10, varje projekt tilldelas 3 miljoner kronor för en treårsperiod. Fem av projekten prioriteras särskilt för satsningar som ska stärka konkurrenskraften för nationell högspecialiserad vård.

Följande projekt får medel:

Peter Andersen, professor och överläkare vid Neuro-huvud-halscentrum. Genom läkemedelsstudier och forskning kring genetik ska han utveckla metoder för att tidigt kunna ställa en ALS-diagnos så att patienten kan få effektiv individanpassad behandling och vård.

Anders Sjöstedt, professor och överläkare vid Laboratoriemedicin. Genom studier där man identifierar mekanismerna bakom det skydd som fås av en vaccinkandidat man har mot harpest vill man ta fram ett vaccin som ger ett effektivt skydd.

Patric Blomstedt, professor och överläkare vid Neuro-huvud-halscentrum. Han ska studera effekten av Deep Brain Stimulation, DBS, vid essentiell tremor, ET, och jämföra med effekten av läkemedelsbehandling.

Per Lindqvist, professor och biomedicinsk analytiker vid Hjärtcentrum. Han ska utvärdera och utveckla nya metoder för tidig och säker diagnos av ATTR-amyloidos, som bland annat orsakar hjärtsvikt. De diagnostiska metoderna ska förhoppningsvis även kunna ge information om behandlingens effekt.

ANNONS
ANNONS

Clas Ahlm, professor och överläkare vid Infektionskliniken. Han ska genom studier och avancerade analyser utveckla behandlingar och öka kunskapen om sorkfeber och andra infektioner som hantavirus orsakar.

Anders Behndig, professor och överläkare vid Ögonkliniken. Han vill utveckla en avancerad behandling vid hornhinnesjukdomen keratokonus och närsynthet.

Marene Landström, professor och överläkare vid Laboratoriemedicin. Hon ska studera de molekylära mekanismer som förklarar hur kastrationsresistent prostatacancer uppstår.

Karl Franklin, professor och överläkare vid Kirurgcentrum. Han vill studera om lägre syrgaskoncentration under narkos ger bättre syreupptag och syresättning jämfört med nuvarande rutiner för anestesi med höga syrgaskoncentrationer.

Gauti Jóhannesson, bitr. universitetslektor och överläkare vid Ögonkliniken. Han vill studera effekten av behandling med nikotinamid vid grön starr, det kan bromsa sjukdomen genom att ha en skyddande effekt på nervcellerna.

Beatrice Melin, professor och överläkare vid Cancercentrum. Hon ska identifiera tidiga biomarkörer för flera olika sjukdomar genom att analysera små molekyler och proteiner i plasmaprover.

Charlotte Häger, professor och fysioterapeut vid Rörelseorganens centrum. Hon ska bland annat studera hjärnaktivitet och rörelsekontroll efter främre korsbandsskada.

ANNONS
ANNONS

Gustav Andersson, bitr. universitetslektor och ST-läkare vid Hand- och plastikkirurgisk klinik. Han vill utveckla ett avancerat terapiläkemedel vid skador på armens nervfläta. Man vill säkerställa att musklerna överlever tills de lagade nerverna återfår kontakt med dem genom att använda kroppsegna stamceller.

Anders Eklund, professor och sjukhusingenjör vid Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik. Han ska analysera det system av artärer som omfördelar blod mellan hjärnans olika delar samt utvärdera och utveckla metoder som kan identifiera risker hos patienter som ska genomgå hjärt-kärlkirurgi.

Elias Johansson, forskare och specialistläkare vid Neuro-huvud-halscentrum. Han vill ta fram nya metoder för att diagnostisera en typ av förträngning på halspulsådern som kallas subocklusion.

Karin Strigård, adjungerad professor och överläkare vid Kirurgcentrum. Hon ska utveckla nya behandlingsstrategier för kirurgi vid bukväggskomplikationer.

Läs mer: Vinnova ger anslag till utveckling av AI-baserad diagnostik [Dagens Ps]