Det satsas på pandemiforskning – svenska virusforskare har startat en fond för att samla in medel till forskning för att undvika framtida pandemier. 

ANNONS

SVT rapporterar att Svenska sällskapet för virologi står bakom den nya virus- och pandemifonden. Svenska sällskapet för virologi är en ideell förening med drygt 250 medlemmar.

”Vi vill satsa på detta långsiktigt för att vi ska kunna förbereda oss för framtida pandemier”, säger Marianne Jansson, docent i virologi vid Lunds universitet.

Ska öka förståelsen

Pandemifondens syfte är att öka förståelsen för hur pandemier uppstår, så att de kan motverkas eller förhindras. Fonden har satt upp tre fokusområden för pandemiforskning:

Stödja svensk vetenskaplig forskning inom virologi och virusorsakade sjukdomar, medverka till forskningsutvecklingen inom virologi genom att finansiera, organisera och samordna svensk forskning samt upplysa om forskning i virologi och hur virusorsakade sjukdomar påverkar hälsa, dödlighet, sjukvård, livsmedelsförsörjning och flera andra delar av samhället.

”Vi vill förstå hur det fungerar, förbättra diagnostik och på sikt hitta ett bättre läkemedel som kan fungera på flera virus, precis som bredspektrumantibiotika kan behandla flera olika bakterieinfektioner”, säger Marianne Jansson.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Orolig för corona? Se diagrammet – Dagens PS