Den globala marknaden för Life Science-verktyg som år 2020 uppskattades uppgå till 896 miljarder kronor tros nå 1 842,12 miljarder kronor år 2027.

ANNONS

I marknadsrapporten, Global Life Science Tools Industry, uppskattas den globala marknaden för Life Science-verktyg växa med en sammansatt årlig räntesats, CAGR, på 10,8 procent under analysperioden 2020–2027, det rapporterar Reportlinker.

Den globala marknaden för Life Science-verktyg uppskattas uppgå till 183,8 miljarder dollar, cirka 1 842,12 miljarder kronor år 2027, år 2020 uppskattades den marknaden uppgå till 89,4 miljarder dollar, motsvarande 896 miljarder kronor.

Cellbiologi och geonomik

Ett av segmenten som i rapporten analyseras är cellbiologi, som beräknas växa med 9,9 procent CAGR och nå 71,3 miljarder dollar, cirka 714,60 miljarder kronor, i slutet av analysperioden.

Efter en tidig analys av pandemins affärskonsekvenser och den inducerade ekonomiska krisen justeras tillväxten inom genomik-segmentet till 10,9 procent CAGR för nästa 7-årsperiod. Segment står för närvarande för 20,6 procent av den globala marknaden för Life Science-verktyg.

Kinas marknadsandel växer

År 2020 stod USA för mer än 37,2 procent av den globala marknaden och under perioden 2020–2027 väntas Kina växa med 16,2 procent CAGR. I USA uppskattas marknaden för Life Science-verktyg år 2020 till 33,3 miljarder dollar, 333,75 miljarder kronor, Kina uppskattas år 2027 stå för en marknadsstorlek på 20,3 miljarder dollar, 203,46 miljarder kronor.

Bland andra anmärkningsvärda geografiska marknader finns Japan och Kanada som väntas växa med vardera 8,4 och 10,1 procent under analysperioden. I Europa väntas Tyskland växa med 10 procent CAGR medan resten av den, enligt studien definierade europeiska marknaden, år 2027 kommer nå 20,3 miljarder dollar, 203,46 miljarder kronor.

Proteomik handlar om proteiner

Segmentet proteomik får 2020 en andel på 22,4 procent. I segmentet står USA, Kanada, Japan, Kina och Europa år 2020 för en sammanlagd marknadsstorlek på 16,6 miljarder dollar, 166,37 miljarder kronor, dessa marknader kommer 2027 nå en beräknad storlek på 37,6 miljarder dollar, 376,84 miljarder kronor. Kina kommer vara den snabbast växande regionen.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: så kan Stockholm bli ledande inom Life Science [Dagens PS]