Forskare vid Karolinska institutet har kartlagt hur en liten farlig parasit bildar nya varianter som bättre kan undvika immunsystemet och orsaka sjukdom.

ANNONS

Den lömska parasiten Trypanosoma cruzi kan orsaka Chagas sjukdom som ger allvarliga symtom i mag-tarmkanalen och hjärtat. Sjukdomen drabbar miljontals människor i Central- och Sydamerika och dödar tusentals.

Den lilla parasiten har många gener som kan variera mycket vilket gör att den kan lura immunsystemet, det är dock till stora delar okänt hur det går till, men nu har forskare, vid bland annat Karolinska institutet, visat hur parasiten kan bilda nya varianter, hybrider, som ofta är bättre på att undvika immunsystemet och orsaka sjukdom.

Viktig kunskap

Forskarna har kartlagt arvsmassan hos föräldrastammarna och avkomman över tid och har därmed kunnat kartlägga hur hybriderna bildas. De kunde konstatera att hybriderna i början innehåller allt DNA från båda föräldrarna men att mängden DNA sedan gradvis minskar för att till slut hamna på rätt nivå, dessutom fann forskarna att ett stort utbyte av genetiskt material sker, så kallad genetisk rekombination.

”Denna kunskap är viktig eftersom utbyte av genetiskt material kan leda till nya genvarianter som gör parasiten farligare. Mer kunskap om hur denna process fungerar kan bidra till nya metoder för att diagnostisera, förebygga och behandla Chagas sjukdom, som är ett stort problem i Central- och Sydamerika, säger Björn Andersson, som lett studien, i ett pressmeddelande.

Han är professor i genomanalys vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet. Studien har gjorts i samarbete med Universidade Federal de Santa Catarina i Brasilien, London School of Hygiene and Tropical Medicine i Storbritannien samt Helmholtz Zentrum München och har publicerats i tidskriten eLife. Studien är baserad på parasitstammar som i laboratoriet spontant har bildat hybrider.

Ska förbättra diagnostiken

”Vi fortsätter nu att studera material från naturen och från patienter för att kartlägga mer i detalj hur parasiten gör för att variera sina gener. Vi arbetar också med att förbättra diagnostiken av Chagas sjukdom i Bolivia”, säger Björn Andersson i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Ny grupp antibakteriella molekyler kan ge nya antibiotika [Dagens PS]