Krånglig administration inom sjukvården sätter käppar i hjulen på vårdsystemet. Det kritiserade journalsystemet VAS har bidragit till dyra kostnader, ineffektivitet och brutna avtal med en vårdcentral. 

ANNONS

VAS, som står för Vårdadministrativt system, infördes i Regionen Halland 2008. IT-systemet erbjuder en sammanhållen elektronisk journal som kan delas mellan vårdgivare.

Men journalsystemet, som utvecklades i början av 1990-talet, fick genast kritik för att vara dyrt, omodernt och långsamt.

”Det ska hjälpa mig i mitt arbete med patienterna. Det ska inte vara att jag nätt och jämnt överlever i det,” säger läkaren Anna-Karin Johansson i en intervju med SVT.

Elva år efter införandet väljer regionen att fasa ut VAS – till en kostnad på 400 miljoner kronor.

Förlorar avtal

Vårdcentralen Säröledens Familjeläkare vägrar att införa VAS. Deras elva tusen patienter är listade på ett eget digitalt system.

”Vi kommer inte att kunna sköta vårt jobb på samma flexibla sätt. Våra patienter blir lidande,” säger Katarina Järbur, delägare av vårdcentralen, till SVT.

ANNONS
ANNONS

I mars 2019 krävde Regionen Halland att vårdcentralen skulle ansluta sig. Men redan i augusti samma år sade regionen upp avtalet. En månad senare överklagade vårdcentralen beslutet, men varken förvaltningsrätten eller kammarrätten tar upp ärendet.

Nu, i februari 2020, har Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att kammarrätten måste ta upp ärendet.