En analys av 76 studier från hela världen visar att kognitiv beteendeterapi via internet mot depression ofta fungerar lika bra som terapi på mottagning.

ANNONS

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en typ av terapi som inte behöver pågå lika länge som psykodynamisk terapi. Inom KBT fokuserar man mer på nu och på framtiden och ett tiotal behandlingstillfällen kan räcka, metoden används allt mer inom vården.

KBT via internet är en behandlingsmetod som tillämpas mer och mer, liksom vid traditionell KBT på mottagning går internetbehandlingen ut på att förändra de av patientens tankar, känslor och beteenden som utgör hinder i livet och försämrar måendet. Under behandlingen får patienten övningar och uppgifter att utföra på egen hand.

Lika god effekt

I en internationell studie har forskare nu systematiskt sammanställt litteratur och metaanalys som bygger på 76 studier från olika länder. Totalt ingick 17 521 patienter i studierna och av dem var 71 procent kvinnor.

”Vid lindrig eller medelsvår depression är effekten av internet-KBT lika god som vid sedvanlig KBT. För många är det ett fantastiskt sätt att kunna ta till sig terapi, utan att behöva resa till terapeuten. Vi såg också att det var speciellt bra för äldre, vilket inte var helt väntat, säger en av studiens författare, Cecilia Björkelund, professor i allmänmedicin vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet i ett pressmeddelande.

Bäst resultat vid mildare depression

Det som visade sig betyda mest för utvecklingen var hur djup depressionen var och när behandling påbörjades. Resultaten var bättre om depressionen var mildare. Studien visar också att andelen patienter som fullföljde terapin ökade om behandlaren gav stöd och påminnelser via sms.

”Ska man använda internet-KBT inom hälso- och sjukvård så måste programmen vara lika väl reglerade som läkemedel, men så är det inte i dag”, säger Cecilia Björkelund i pressmeddelandet.

Hon menar att den här studien är ett ordentligt kliv framåt eftersom den kartlägger vad som är mest effektivt och ger kunskaper om hur ett programs sammansättning kan designas och anpassas till patientens problem.

ANNONS
ANNONS

Avslappningsterapi kan förvärra

Dock visar studien att det finns en fara i att använda internet-KBT med program som innehåller avslappningsterapi, det kan förvärra patientens symptom och ge avslappningsframkallad ångest. Cecilia Björkelund säger att avslappningsprogram inte ska användas som en del i behandlingen mot depression inom hälso- och sjukvården.

Göteborgs-Posten skriver att enligt den nationella folkhälsoenkäten för 2020 har 19 procent av svenskarna mellan 16 och 84 år fått diagnosen depression, antingen under det senaste året eller tidigare i livet. Bland kvinnor är andelen nästan dubbelt så hög som bland män.

Läs mer: Läkemedelskandidat mot depression visar gott resultat [Dagens PS]