Nu har lokalerna för forskning vid nya S:t Eriks sjukhus tagits i fullt bruk, både av forskare från S:t Erik/KI och från läkemedelsbolag.

ANNONS

I september 2020 öppnade nya S:t Eriks ögonsjukhus i Hagastaden i Stockholm, nära Karolinska universitetet och Karolinska Institutet, KI. Nu har lokalerna för forskning tagits i fullt bruk av forskare och industri.

Både forskare och kliniker har varit med och utformat den nya forskningsmiljön och tanken är att miljön i ögonsjukhusets forskningslokaler på ett snabbare och mer effektivt sätt ska omsätta resultat från grundforskning till patienters kliniska verklighet.

Forskar om ögonsjukdomar

Förutom själva ögonsjukhuset hyr S:t Erik en cirka 1 500 kvadratmeter stor yta dedikerad till forskning, utveckling och innovation. Ögonforskningen bedrivs i samarbete med KI:s institution för klinisk neurovetenskap och med industrin. I huvudsak bedrivs här forskning om näthinnesjukdomar, ögoncancer och glaukom, det vill säga grön starr.

”Forskningsmiljön ska möta många olika behov. Det är viktigt att vi kan bedriva grundforskning, klinisk forskning och utvecklings- och samarbetsprojekt med KI och industrin i samma lokaler”, säger Patrik Malmunger, chef för externa relationer på S:t Eriks Ögonsjukhus i ett pressmeddelande.

Han säger vidare att den nya forskningsmiljön ska ge optimala förutsättningar för att ta forskningsresultat från labbänk till patient på det snabbaste och mest effektiva sättet.

Novartis forskar här

Ett av de läkemedelsbolag som bedriver forskning vid S:t Eriks forskningslokaler är Novartis, som har inrättat ett gånglaboratorium i lokalerna där de i samarbete med S:t Erik/KI ska utvärdera ett genterapiläkemedel i en klinisk prövning. I utvärderingen ska de undersöka om genterapiläkemedlet kan förbättra synen hos personer med den ärftliga sjukdomen retinitis pigmentosa.

ANNONS
ANNONS

”S:t Erik är en universitetssjukvårdsenhet, där vi har ansvar för att integrera sjukvård, forskning och utbildning i samverkan med KI, det är jätteviktigt. Om du skapar en sådan här miljö med heltidsforskare och sedan slussar in kliniska forskare i forskningsprojekten, kan forskningsintresset öka för många”, säger Stefan Seregard, FoUU-ansvarig på S:t Eriks Ögonsjukhus och professor vid Karolinska Institutet, i pressmeddelandet.

Läs mer: Nytt avancerat labbhus byggs i Uppsala [Dagens PS]