EU-parlamentet har antagit en resolution där EU-kommissionen uppmanas ta fram en handlingsplan för utfasning av djurförsök.

ANNONS

Den 15 september antog EU-parlamentet en resolution som uppmanar EU-kommissionen att ta fram en övergripande handlingsplan för att fasa ut användning av djurförsök. Handlingsplanen ska innehålla mål och milstolpar för att snabbare ersätta djurförsök med andra metoder som bättre svarar på hur människor fungerar.

”En klar majoritet i EU-parlamentet har nu röstat för att EU-kommissionen ska ta fram en plan för hur djurförsök ska fasas ut. Redan för 11 år sedan ställde sig EU:s alla medlemsländer bakom målsättningen att djurförsöken ska upphöra när det är vetenskapligt möjligt”, säger Monica Björklund, generalsekreterare Stiftelsen Forska Utan Djurförsök i ett pressmeddelande.

Särskild utbildning och finansiering

EU-parlamentet underströk att handlingsplanen ska genomföras på hög nivå och involvera samtliga EU-kommissionens EU-organ och Generaldiktorat för att verkligen kunna arbeta tillsammans med medlemsländerna och andra aktörer.

EU-parlamentet tog även upp behovet av särskild utbildning och finansiering av icke djurbaserade metoder i alla forsknings- och innovationsinitiativ inom EU.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Deras metod värderar medicinska patent [Dagens PS]