EMA:s humanmedicinska kommitté, CHMP, har utfärdat råd om användning av det antivirala pillret molnupiravir för behandling av covid-19.

ANNONS

Läkemedlet Lagevrio, det vill säga molnupiravir, är för närvarande inte godkänt i EU. Lagevrio har utvecklats av Merck tillsammans med Ridgeback Biotheerapeutics och fungerar genom att reducera virusets förmåga att föröka sig i kroppen genom att öka antalet mutationer i virusets genetiska material, RNA.

Det antivirala pillret Lagevrio kan användas för behandling av vuxna med covid-19 som inte behöver ges extra syre och som löper risk att utveckla svår covid-19. Läkemedlet ska ges så snart som möjligt efter ställd diagnos, inom fem dagar efter första symptom.

Fler infektioner och dödsfall i EU

Mot bakgrund av den ökande spridningen av covid-19 i hela EU utfärdade den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, sitt råd om användning av läkemedlet så att nationella myndigheter kan besluta att använda molnupiravir innan det godkänts för försäljning, exempelvis i nödsituationer. Det framgår av ett pressmeddelande.

EMA:s råd gällande läkemedlet kan nu användas som stöd för nationella rekommendationer om användning av molnupiravir innan läkemedlet har godkänts för försäljning. Parallellt pågår en mer omfattande löpande utvärdering inför en eventuell ansökan om försäljningstillstånd.

EMA utfärdar rådet om användning efter genomgång av data om läkemedlets resultat från pågående och genomförda studier som visar att molnupiravir minskar risken för sjukhusinläggning och död. De vanligaste biverkningarna som rapporterats var alla milda eller måttliga fall av diarré, illamående, yrsel och huvudvärk.

Rekommenderas inte till gravida

Lagevrio (molnupiravir) rekommenderas inte till gravida kvinnor eller till kvinnor som inte använder effektiva preventivmedel och kan bli gravida. Under behandlingen ska amning avbrytas, detta då studier på djur visat att höga doser av molnupiravir kan påverka fostrets utveckling och tillväxt.

ANNONS
ANNONS

EMA:s granskning har utförts av myndighetens kommitté för läkemedel för mänsklig användning, CHMP, som ansvarar för humanläkemedel. Nu kan EU:s medlemsstater använda kommitténs yttrande när de på nationell nivå beslutar om användning av molnupiravir innan det har godkänts för försäljning.

Läs mer: Storbritannien godkänner Mercks covid-19-piller [Dagens PS]