Det svenska Life Science-bolaget Icellate Medical håller på och utvecklar ett nytt screeningtest för prostatacancer.

ANNONS

I en studie som görs på Mälarsjukhuset i Eskilstuna ska svenska Icellate lägga grunden för nya metoder att upptäcka prostatacancer i blodprov, med hjälp av avancerad sekvenseringsteknik.

Testet i studien, kallat Cellmate, ska kunna hitta och karakterisera så kallade cirkulerande tumörceller i ett blodprov och avgöra om tumörer är aggressiva eller godartade, samt identifiera bästa möjliga behandling.

Vanligaste cancerformen

I Sverige är prostatacencer den vanligaste cancerformen bland män och den står för flest cancerrelaterade dödsfall hos män.

Flera intressanta initiativ pågår inom prostatacancer för att identifiera sjukdomen tidigt och för att klaccificera den efter hur aggressiv den är, men hittills har inget test visat sig vara tillräckligt effektivt eller ekonomiskt försvarbart för att ett screeningtest ska etableras.

PSA-test fortfarande standard

Den standard som sjukvården använder är fortfarande Prostataspecifikt antigen, PSA-testet, trots att risken för falskt positiva svar är stor.

”Det är mycket glädjande att vi nu kan starta denna studie för att utvidga klinisk användning av liquid biopsy teknologin och vår produkt Cellmate. Den här studien är det första steget på vägen till tidig upptäckt och individanpassad behandlingsvägledning för prostatacancer-patienter”, säger Åsa Rosenquist, chef för forskning och utvecklingschef på Icellate, i ett pressmeddelande.

Ska undersöka samband

Det främsta syftet med studien är att undersöka sambandet mellan de patienter som har låg, mellan och hög risk för prostatacencer och förekomsten av cirkulerande tumörceller.

När celler omsätts läcker de innehåll ut i blodbanan, bland annat korta fragment av DNA. Frisättningen sker i samband med nekros – celldöd som sker av yttre orsaker, apoptos – programmerad celldöd, eller aktiv sekretion – frisättning av sekret.

När celler dör, spricker de och lämnar rester i blodet, en del av dessa rester är DNA, det frisätts och kallas då cellfritt DNA, cfDNA. Den andel av cfDNA, som kommer från tumörceller kallas för cirkulerande tumörer eller cirkulerande tumör-DNA, ctDNA.

ANNONS
ANNONS

Målsättningen är att 40 individer ska inkluderas i studien uppdelade i fyra grupper varav 3 grupper med individer som har olika risknivå för prostatacancer och en kontrollgrupp med friska individer.

Intresserad av Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Svensk ”tumör-GPS godkänd av FDA [Dagens PS]