Bioteknikbolaget Aquilion AB stänger sitt okonologiprojekt Alhena och fokuserar på att utveckla behandling av inflammatoriska tillstånd i centrala nervsystemet.

ANNONS

Det svenska bioteknikbolaget Aquilion AB utvecklar nya behandlingar för sjukdomar som orsakas av kronisk inflammation och dysfunktionella immunologiska reaktioner, som exempelvis autoimmuna sjukdomar. Bolaget är aktivt främst inom tidig läkemedelsutveckling, från idé till tidig klinisk utveckling.

Aquilion har nu beslutat att utveckla sitt Alnitak-program och investerar resurser i ett projekt som fokuserar på substanser som har potential att behandla inflammatoriska tillstånd i det centrala nervsystemet, CNS. Bolaget väljer samtidigt att stänga sitt onkologiprojekt Alhena för att säkerställa att bolagets resurser prioriteras till de projekt som bedöms ha störst potential och för att bäst utnyttja sin spetskompetens.

Reglerar inflammatorisk signalering

Alnitak-programmets mål är att utveckla ett oralt läkemedel som binder till och hämmar ett målprotein kallat TAK1, som har visat sig fungera som en huvudregulator för inflammatorisk signalering. Aquilion har identifierat TAK1-hämmande substanser som är väldigt potenta, enligt både publika och interna data är substanserna bland de mest potenta TAK1-hämmarna med egenskaper som är läkemedelslika.

Nu utökas Alnitak-programmet med ett projekt vars mål är att ta fram nya substanser med egenskaper som passar för behandling av inflammatoriska tillstånd i CNS.

Finns stort behov av behandling

”Jag är stolt över att utvecklingen i Alnitak-programmet gett så bra resultat och det är glädjande att de positiva resultaten redan uppmärksammats externt. Det finns ett stort behov av nya behandlingar av inflammatoriska sjukdomar, vilket har bidragit till vårt strategiska beslut att säkerställa att vi tar till vara Alnitak-programmets potential även inom CNS. Vi är ett mindre biotech-bolag som måste prioritera våra resurser och då är det ett naturligt steg att stänga ned Alhena-projektet som vi inte har utvecklat lika långt som de övriga projekten, och som dessutom ligger utanför vårt numera primära fokusområde inflammatoriska sjukdomar, säger Aquilions vd Sarah Fredriksson i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Lundaforskare har löst problem som kan ge nya läkemedel [Dagens PS]