Dagens PS

Bevisat: Ingen hjärntumör av mobilen

mobiltelefon
Nej, det är ingen förhöjd risk för hjärntumör av att tala i mobilen länge och ofta. Att man inte ska göra det bakom ratten är av andra skäl. (Foto: TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 10 mars 2024Publicerad: 10 mars 2024

Myten har funnits nästan like länge som mobiltelefonerna. Efter två decennier kan forskarna äntligen avfärda den.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Den utbredda användningen av mobiltelefoner och annan trådlös kommunikation har inte bara lett till fördelar. Den har även skapat oro för hälsorisker.

Dessa har, inte minst, gällt att strålningen kan ge upphov till cancer och andra sjukdomar.

Startade för 20 år sedan

Både världshälsoorganisationen WHO och EU har efterfrågat högkvalitativa studier på området.

Mot den bakgrunden startade Cosmos-studien för nästan 20 år sedan.

Mellan 2017 och 2013 fick sedan ett stort antal människor i fem länder svara på detaljerade frågor om hur de använde sin mobiltelefon.

Deltagarna följdes sedan i cancerregister för att man skulle kunna registrera antalet som insjuknade med hjärntumör.

ANNONS

Senaste nytt

250 000 har studerats

ANNONS

Initiativet till studien kom från Karolinska institutet och brittiska Imperial College London.

De har studerat över 250 000 mobiltelefonanvändare.

En central fråga har varit om de som använder mobilen mycket och under lång tid löper en större risk att få en hjärntumör än andra.

Nu publiceras resultaten i Environment International och resultaten är entydiga.

Det finns inget samband mellan långvarig och intensiv mobiltelefonanvändning och risk för hjärntumör.

Första gången

”För första gången har forskare kunnat genomföra en framåtblickande kohortstudie där detaljerad information om deltagarnas mobiltelefonanvändning samlats in”, konstaterar Maria Feychting, professor vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet och den som lett Cosmos-studien.

”Resultaten visar att de som sammanlagt talat flest antal timmar i mobiltelefon inte har högre risk att insjukna i hjärntumör än andra”, tillägger hon.

ANNONS

Ingen skillnad

Förekomsten av hjärntumör bland de tio procent som totalt talat flest antal timmar i mobiltelefon skiljde sig inte från de individer som använt mobilen betydligt mindre. 

Personer som började använda mobilen mer än 15 år innan de besvarade Cosmos frågeformulär hade inte högre risk att insjukna än de som använt mobiltelefon kortare tid.

Cosmos är enligt forskarna den hittills enda studie som har kunnat kombinera en prospektiv kohortdesign, som mäter förändring i exponering och utfall över tid, med detaljerad information om omfattningen av mobiltelefonanvändning. 

”Viktigt bidrag”

Forskarna pekar på att resultaten från Cosmos kommer att vara ett viktigt bidrag till det vetenskapliga underlaget vid framtida hälsoriskbedömningar, men att mer forskning behövs.

”Mobiltelefonitekniken förändras ständigt och vissa av tumörerna vi studerade är väldigt ovanliga. Därför kommer vi att fortsätta följa Cosmos-deltagarna för att kunna dra säkrare slutsatser om eventuella risker på lång sikt”, säger Maria Feychting.

Läs även:

ANNONS

Strålbehandling kan minskas med 75 procent – Dagens PS

Museum larmar: Radioaktiv strålning på fartyg – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS