Astra Zeneca har överfört de globala rättigheterna till läkemedlen Duaklir och Eklira till läkemedelsbolaget Covis Pharma.

ANNONS

Nu har Astra Zeneca slutfört överföringen av de globala rättigheterna till Duaklir (aclidinium bromide/formoterol) och Eklira (aclidinium bromide), kallad Tudorza i USA, till Covis Pharma Group.

Duaklir och Eklira används båda för underhållsbehandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Båda läkemedlen är torra pulver för inghalation via inhalator. Astra Zeneca licensierade de globala rättigheterna för läkemedlen från Almirall S.A. år 2014.

I och med överföringen av rättigheterna till läkemedlen tillförs Astra Zeneca 270 miljoner dollar, motsvarande 2,45 miljarder kronor, plus eventuella framtida betalningar för vissa pågående utvecklingskostnader som är relaterade till läkemedlen.

Intäkten från förskottsbetalningen kommer helt att kompenseras av en avgift för borttagandet av den associerade immateriella tillgången, varför inga andra rörelseintäkter kommer att redovisas i AstraZenecas finansiella rapporter.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Astra Zeneca ingår avtal med Ionis Pharmaceuticals [Dagens PS]