Astra Zeneca har ingått ett avtal med Ionis Pharmaceuticals gällande global utveckling och kommersialisering av eplontersen.

ANNONS

Det amerikanska bioteknikbolaget Ionis Pharmaceuticals, Inc. är specialiserat på att upptäcka och utveckla behandlingar riktade mot RNA. Bolagets läkemedel eplontersen, som tidigare kallades IONIS-TTR-LRX är ett prövningsläkemedel som ska minska produktionen av transportproteinet transtyretin, eller TTR-protein, för behandling av alla typer av den systemiska, progressiva och dödliga sjukdomen TTR-amyloidos, ATTR.

Kardiomyopati, försvagning av hjärtmuskeln, och polyneuropati, som ger en funktionsnedsättning i kroppens perifera nerver, på grund av ATTR, orsakas av åldrande eller av genetiska mutationer som ger ett felaktigt TTR-protein samt ackumulering som amyloidfibriller i hjärtmuskeln och perifera nerver.

Det finns uppskattningsvis 300 000–500 000 patienter världen över med ATTR-CM, det vill säga med påverkan på hjärtmuskeln och mellan 10 000–40 000 personer med ATTR-PN, det vill säga med påverkan på kroppens perifera nerver.

Utveckla och kommersialisera

Astra Zeneca och Ionis Pharmaceuticals har ingått ett avtal enligt vilket de tillsammans ska utveckla och kommersialisera eplontersen i USA och Astra Zeneca ska utveckla och kommersialisera läkemedlet i resten av världen, förutom i Latinamerika.

Enligt avtalet ska Astra Zeneca göra en förskottsbetalning till Ionis Pharmaceuticals på 200 miljoner dollar, motsvarande cirka 1,8 miljarder kronor. Därefter kommer Astra Zeneca, efter myndighetsgodkännanden, göra ytterligare villkorade betalningar på upp till 485 miljoner dollar, cirka 4,4 miljarder kronor.

Ytterligare betalningar

Baserat på försäljningströsklar kommer Astra Zeneca även betala upp till 2,9 miljarder dollar, cirka 26,3 miljarder kronor, i försäljningsrelaterade milstolpar, plus royalties på upp till cirka tjugo procent.

Transaktionen ska finansieras med kontanter och kommer redovisas som ett förvärv av immateriella tillgångar. Ionis Pharmaceuticals ska fortsätta att tillverka eplontersen för pågående kliniska studier och Astra Zeneca ska ansvara för kommersiell leverans. Transaktionen kommer inte påverka Astra Zenecas finansiella vägledning för 2021.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Astra Zeneca och Oxford universitet tar fram omikronvaccin [Dagens PS]

Läs mer: Astra Zeneca utökar samarbetsavtal med Samsung Biologics [Dagens PS]