Teleoperatören Telia redovisar en omsättning som var lägre än väntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var lägre än väntat. Jämfört med föregående år sjönk vinsten.

ANNONS

Omsättningen uppgick till 21 272 miljoner kronor (20 814), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 21 755.

Ebitda-resultat blev 7 520 miljoner kronor (6 443), väntat 7 420, med en ebitda-marginal på 35,4 procent (31,0).

Rörelseresultatet blev 2 895 miljoner kronor (3 674), väntat rörelseresultat var 3 502. Rörelsemarginalen var 13,6 procent (17,7).

Justerat rörelseresultat utföll på 3 146 miljoner kronor (3 601), med en justerad rörelsemarginal på 14,8 procent (17,3).

Resultatet före skatt var 2 146 miljoner kronor (3 108), analytikerkonsensus 2 984.

Resultatet efter skatt blev 1 651 miljoner kronor (2 244).

Resultat per aktie hamnade på 0,39 kronor (0,61).

I rapporten skriver Telias vd Johan Dennelind att trenden är rätt även om det sker en långsam återhämtning främst på grund av en svag mobilutveckling inom konsumentsegmentet i Norge och en negativ mix i tjänstintäkter i Finland.

Om tjänsteintäkterna i Sverige säger Telia-chefen följande:

ANNONS
ANNONS

”I Sverige har vi ändrat och förenklat vår mobila tjänsteportfölj och underlättat för familjer att använda och dela data mellan sig, i Sveriges bästa mobilnät. Hittills har kundernas mottagande varit positivt. Detta i kombination med de nyligen genomförda prisjusteringarna i den fasta tjänsteportföljen bör bidra till förbättrade tjänsteintäktstrender under det andra halvåret 2019”.

Det tillades också att de operativa kostnaderna är höga i Sverige, men att genomförda aktiviteter och ytterligare åtgärder har gjort att det går upprepa ambitionen om att sänka kostnaderna med 3 procent under andra halvåret 2019.

Telia, Mkr Q2-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2018
Nettoomsättning 21 272 21 755 -2,2% 20 814
EBITDA 7 520 7 420 1,3% 6 443
EBITDA-marginal 35,4% 34,1% 31,0%
Rörelseresultat 2 895 3 502 -17,3% 3 674
Rörelsemarginal 13,6% 16,1% 17,7%
Rörelseresultat, justerat 3 146 3 601
Rörelsemarginal, justerad 14,8% 17,3%
Resultat före skatt 2 146 2 984 -28,1% 3 108
Nettoresultat 1 651 2 244
Resultat per aktie, kronor 0,39 0,61

Konsensusdata från Factset