Twitter redovisar en omsättning som var något högre än förväntat under andra kvartalet.

Omsättningen uppgick till 841,4 miljoner dollar (711), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 829.

Det nya måttet mDAU, monetiserbara dagligt aktiva användare, uppgick till 139 miljoner (122). Väntat var 135 miljoner enligt Refinitiv. mDAU ersätter månatligt aktiva användare och mäter antalet användare som på daglig basis exponeras för reklam på plattformen.

Resultat per aktie hamnade på 1,43 dollar (0,13) och inkluderar en positiv skatteeffekt på över 1 miljard dollar. Justerat resultat per aktie blev 0,05 dollar (0,13).

ANNONS
ANNONS

I det tredje kvartalet räknar Twitter med intäkter på mellan 815 och 875 miljoner dollar. Väntat är 872 miljoner dollar enligt Factset. Twitter förväntar sig ett rörelseresultat i intervallet 45-80 miljoner dollar.

Twitter, MUSD Q2-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2018
Nettoomsättning 841,4 829 1,5% 711
Resultat per aktie, justerat 0,05 0,13
Resultat per aktie, USD 1,43 0,13

Konsensusdata från Factset