Svenska teknikbolaget Radio Innovation har fått en viktig testorder från den franska telekomjätten Orange på företagets revolutionerande antennlösning.

Orange vill kunna dra nytta av Radio Innovations lösning som innebär betydligt bättre räckvidd än traditionella lösningar, och därmed avsevärt lägre kostnader.

Beställningen kom efter att Radio Innovation, som första svenska bolag, blivit en del av Orange acceleratorprogram Orange Fab.

Innovativ antennlösning

Radio Innovations patentsökta och nydanande teknologi erbjuder antennlösningar som sänker kostnaderna för mobil datakommunikation med upp till 70 procent jämfört med traditionella antenner.

Antennlösningen förbättrar också såväl mobil täckning som datahastigheter och kapacitet.

”Vi väljer endast ut företag till Orange Fab Accelerator som har potential att kunna få en betydande inverkan”, Emmanuel Lugagne Delpon, Senior Vice President Orange Labs Networks och fortsätter:

ANNONS
ANNONS

”I Radio Innovations fall handlar det om att föra ut mobilt internet till platser i Frankrike, i övriga Europa, Afrika och Mellanöstern där täckning saknas.”

”Det är en utmaning att kunna erbjuda mobilt internet till en rimlig kostnad för de som bor i glesbygd och vi ser att Radio Innovations antennlösning både har de ekonomiska och tekniska fördelarna för att kunna göra det möjligt för oss att täcka de vita fläckar vi ser i dag och brygga över den digitala klyftan.”

Stärker tillväxtmöjligheterna

”Att bli en del av Orange Fab är en ära för oss och innebär möjligheter till en snabbare expansion, vilket inte minst visar sig genom denna första testorder”, säger Dusyant Patel, vd för Radio Innovation, och fortsätter:

”Vårt medlemskap i Orange Fab har redan genererat ett antal nya spännande förfrågningar om ytterligare beställningar.”

”Kommunikation är en av grundförutsättningarna för ett samhälles utveckling. Med vetskap om att så många som tre miljarder människor fortfarande saknar möjligheten till mobil- och internetuppkoppling inser man snart vilka orättvisor det skapar. Det vill vi att Radio Innovations antennlösning bidrar till att ändra på.”

Orange Fab acceleratorprogram är ett partnerskap som pågår under 12 till 24 månader.

ANNONS
ANNONS

Under november månad 2020 blev Radio Innovation som första och hittills enda svenska företag även en del av Facebooks acceleratorprogram, Facebook Connectivity.

Radio Innovation grundades av Torbjörn Johnson, en pionjär inom telekom och företaget har sedan bildandet framgångsrikt utvecklat antennlösningar för låg-, mellan- och högbanden. Företaget har i dag tio medarbetare på huvudkontoret i Stockholm.

Läs mer: Smakstart för Radio Innovation – utvalt av Facebook