Hemfixarkedjan Clas Ohlson redovisar ökad omsättning under första kvartalet, maj till juni, jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet sjönk samtidigt mer än väntat.

ANNONS

Försäljningen uppgick till 1 958 miljoner (1 783), vilket tidigare har meddelats i samband med månadsrapporteringen. Det var en organisk tillväxt om 6 procent och en ökning om 3 procent i jämförbara enheter.

Försäljningen online steg 60 procent till 93 miljoner kronor (58). Under kvartalet ökades butiksnätverket netto med 3 butiker (2). Under 2018/2019 planeras 10-15 nya butiker netto.

Försäljningen i augusti ökade med 8 procent till 725 miljoner kronor (671), en organisk tillväxt om 4 procent.

Jämfört med utgången av fjärde kvartalet har lagernivån minskat med cirka 100 miljoner kronor.

Bruttomarginalen var 38,5 procent (40,5) och påverkades av kunderbjudanden i samband med bolagets 100-årsjubileeum. I föregående kvartal var marginalen 36,7 procent.

ANNONS
ANNONS

Rörelseresultatet blev 32 miljoner kronor (100), väntat rörelseresultat var 53. Rörelsemarginalen var 1,6 procent (5,6).

Rörelseresultatet har påverkats av kostnader av engångskaraktär, kostnader kopplade till handlingsprogrammet CO100+ och implementering av affärssystemet Score om totalt 30 miljoner kronor (0). Underliggande rörelseresultat uppgick till 62 miljoner kronor (100).

Förutom tillväxtdrivande initiativ har effektivitets-förbättrande åtgärder motsvarande cirka 200–250 miljoner kronor i handlingsprogrammet hittills identifierats, vilka successivt kommer att ge effekt under tvåårsperioden 2018/19–2019/20 och med full effekt från och med helåret 2020/21.

Resultatet före skatt var 32 miljoner kronor (100). Resultatet efter skatt blev 30 miljoner kronor (77). Resultat per aktie hamnade på 0,47 kronor (1,22).

Rörelsemarginalen för innevarande och nästa helår beräknas enligt tidigare kommunikation att ligga i intervallet 4-6 procent.

”Vi har fortsatt implementera vår nya strategi i högt tempo, och initiativen för lönsam tillväxt genomförs enligt plan. Vi börjar successivt se positiva effekter av vårt arbete vilket stärker vår övertygelse om att vi har slagit in på rätt väg”, kommenterar vd Lotta Lyrå.

ANNONS
ANNONS

”Kvartalets kommersiella satsningar driver trafik till våra butiker och online vilket ger ökad försäljning per kund och kvadratmeter nu och på längre sikt. Därtill ökar vi omsättningshastigheten av vårt sortiment och inte minst stärker vi positionen ytterligare i vår breda kundbas inför julhandeln.

Clas Ohlson, Mkr Q1-2018/2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2017/2018
Nettoomsättning 1 958 1 783
Rörelseresultat 32 53 -39,6% 100
Rörelsemarginal 1,6% 5,6%
Resultat före skatt 32 100
Nettoresultat 30 77
Resultat per aktie, kronor 0,47 1,22

Konsensusdata från Bloomberg