En majoritet av Sveriges vårdregioner har sett ökade överbeläggningar under 2019. På sex år har platsbristen ökat kraftigt. Ett sjukhus i Skåne vittnar om en krissituation. 

ANNONS

I 11 av 21 svenska sjukvårdsregioner har antalet överbeläggningar per 100 patienter ökat under 2019. Sedan 2013 har överbeläggningssiffrorna i landet ökat från 2,6 per 100 vårdplatser till 5. Sämst siffror har Skåne sjukvårdsregion, där siffran ligger på 7,8, skriver Dagens Samhälle.

Ett sjukhus som har upplevt extra stora problem med platsbrist är Centralsjukhuset i Kristianstad. Dagens Samhälle har talat med Janet Brunnström som är huvudskyddsombud för Vårdförbundet i Skånes sjukhus nordost, som beskriver läget på sjukhuset:

”Våra medlemmar berättar att den här situationen har pågått under den senaste månaden, sedan julhelgen. Det har legat patienter i korridorerna, men också i bland annat förråd och matsalar”, säger hon till tidningen.

Centralsjukhuset i Kristianstads sjukhuschef Johan Cosmo bekräftar det ansträngda läget.

”Det beror på att väldigt många sjuka människor har sökt vård. Vi har inte haft tillräckligt många vårdplatser öppna, vilket lett till att det har blivit överbeläggningar”, säger han.

Han menar även att sjukhuset har haft svårt att rekrytera personal, i synnerhet sjuksköterskor.

ANNONS
ANNONS

Siffrorna för överbeläggning på olika sjukhus skiljer sig kraftigt beroende på sjukvårdsregion. I den region som har bäst siffror, Kalmar, ligger antalet överbelastningar per 100 patienter på 0,5 – att jämföra med Region Skåne, där siffran alltså ligger på 7,8.

Läs mer och se hela listan över överbeläggningar i vården på Dagens Samhälle (betallänk).