Det finns ett stort intresse för vindkraft, och för att bygga vindkraftverk. Trots det byggs det knappt något alls. Målen för utbyggnaden blir svåra att nå eftersom väntan på tillstånd försenar utbyggnaden.

ANNONS

Intresset för vindkraft är stort. Trots det går det trögt med utbyggnaden av vindkraften. Varje kvartal sammanställer Svensk vindenergi siffror över beställningar av vindkraftverk. I statistiken kan man också se hur många tillstånd som ges för byggnation. De blir färre och färre.

Illavarslande för elproduktionen

Det innebär att det inte byggs nya vindkraftverk i alls den utsträckning som behövs för att nå målen, enligt Ny Teknik. Under andra kvartalet kom inte en enda beställning in på nya vindkraftverk.

”Det är mycket illavarslande att det blivit svårare och tar längre tid att få tillstånd”. säger Daniel Badman, vd på Svensk vindenergi enligt Ny Teknik.

”Politiken behöver samlas snarast för att röja hinder för ny elproduktion”, fortsätter han. ”Det är svensk konkurrenskraft som står på spel”.

Många vill bygga vindkraftverk

Det är inga problem att hitta intressenter som vill bygga. Problemet är att tillståndsgivningen inte hänger med. Vindkraftverk som hade kunnat ge el inom några år blir inte byggda.

Branschorganisationen Svensk vindenergi kommer med tre förslag för att göra det lättare att ställa om till vindkraft. För det första vill man att myndigheterna kommer med nya instruktioner. De ska göra det klart att klimatmål och klimatlagen prioriteras.

Vill ha rakare väg för tillstånd

Man vill också ha en anpassad tillståndsprocess. Det bör finnas en enda kontakt för de företag som vill bygga vindkraftverk. För det tredje anser Svensk vindenergi att det krävs incitament för kommunerna så att de vill medverka till att bygga fler vindkraftverk.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Ny teknik gör solpanel av alla genomskinliga ytor [Dagens PS]

Läs även: Vattenfall vill bygga ny kärnkraft – ”behövs” [Dagens PS]