Energikrisen i Kina börjar nu sätta avtryck på allvar i världsekonomin och spiller över på en rad produktionskedjor.

ANNONS

Bloomberg konstaterar att energikrisen som Kina brottas med orsakar skador i alltifrån den japanska bilindustrin som för bönder i Australien.

Även Iphoneproduktionen drabbas och många andra produktionskedjor runt om i världen till följd av de stigande priserna på kol, där Kina är den största kolexportören globalt men som nu uppges slå mot landets egen tillväxt.

Kinas energikris hade inte kunnat valt en sämre tidpunkt när leverans- och fraktproblemen redan är omfattande.

”Om elbristen och produktionsnedskärningarna fortsätter kan de bli ännu en faktor som orsakar globala problem på utbudssidan, särskilt om de börjar påverka produktionen av exportprodukter”, säger Louis Kuijs, senior ekonom på Asien Oxford Economics, i Bloomberg-artikeln.

Drabbar en rad länder

En försvagad kinesisk ekonomi för exportörer av insatsvaror till Kina mer sårbara och särskilt grannländerna Taiwan och Korea är känsliga för ett sådant scenario.

Australien, Chile och även Tyskland uppges vara viktiga handelspartners för Kina och som nu påverkas av situationen.

För vanliga konsumenter i världen är den stora frågan om tillverkare och återförsäljare med energiberoende till Kina måste höja priserna som en effekt av utvecklingen.

I Kina är ordern från Peking till kolgruvor i landet att öka produktionen för att klara energiförsörjningen, men problemen väntas kvarstå i flera månader för energikrävande industrier inom stål-, aluminium- och cementproduktionen.

Läs mer på Bloomberg.

ANNONS
ANNONS

Läs också: Putin lovar att hjälpa Europa med gas – eller? [Dagens PS]

Läs mer: JPMorgan: ”Perfekt storm” väntar Europas energimarknad [Dagens PS]

Läs även: Energikrisen slår hårt mot Europa – ”helt galet” [Dagens PS]