SAS tre största ägare har kommit överens om en plan som ska återställa kapital. Planen återställer det egna kapitalet med 14,25 miljarder och säkrar därmed in 12 miljarder i finanser. 

SAS tre största ägare, svenska och danska staten samt Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, står bakom planen, skriver Di.se.

ANNONS
ANNONS

Åtgärderna som planeras är följande:

  • Riktad emission av stamaktier på omkring 2 miljarder kronor till huvudaktieägarna.
  • Företrädesemission av nya stamaktier till nuvarande aktieägare till runt 3,99 miljoner kronor.
  • Riktad emission av nya hybridobligationer till ett belopp för omkring 6 miljarder kronor till huvudaktieägarna.
  • Konvertering av omkring 2,2 miljarder kronor värda seniora icke-säkerställda obligationer till stamaktier.
  • Konvertering av efterställda hybridobligationer för runt 1,5 miljarder till stamaktier.