Undersökning gjord bland 275.000 svenska aktiebolag. Här är svaret.

Enligt en undersökning av Swedbank och Sparbankerna skulle merparten av de svenska företagen klara en fördubbling av dagens räntenivåer.

”Det skrivs mycket om hushållens räntekänslighet men inte lika mycket om hur företagen påverkas. Ofta beskrivs räntornas effekter på företagandet dessutom i generella termer. Vår analys visar att de flesta svenska företag skulle stå stadigt även i en miljö med betydligt högre räntor. Men det finns stora skillnader både mellan branscher och mellan företag i samma bransch”, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank och sparbankerna, i ett pressmeddelande.

Räntekostnaden har ingen större påverkan, generellt, är slutsatsen. Däremot är vissa branscher som fastighetsbranschen, jord- och skogsbruk och transporter mer räntekänsliga, framgår det.

ANNONS
ANNONS

Enligt undersökningen skulle endast åtta procent av dagens lönsamma företag uppvisa förluster om räntenivåerna fördubblades, framgår det.

”Svenska företag är stabila efter flera år med stark konjunktur, syftet med vår analys är att visa på vikten av att som företagare förbereda sig för eventuella räntehöjningar. Det första steget är att skapa sig en bild av räntekänsligheten i företaget. Om slutsatsen är att höjda räntor skulle få en negativ effekt på verksamheten gäller det att i förväg veta vid vilka nivåer man påverkas, samt att ha en plan för att mildra dessa effekter. Det kan handla om att redan nu öka amorteringstakten eller att binda räntan på vissa lån”, säger Johan Kreicbergs.

Fotnot: Data från analysföretaget Bisnodes databas Serrano har använts i undersökning.