Dr Doom, som han kallas, ser två trumfkort för Sverige när coronapandemin blåst över: digitaliseringen och välfärden.

ANNONS

Den som förlorar jobbet har ett starkt socialt skyddsnät i Sverige och möjlighet att omskola sig.

Det här imponerar på superekonomen Nouriel Roubini, mest känd under namnet Dr Doom och vars ekonomiska prognoser brukar slå in.

I frågan om digitaliseringen ligger Skandinavien i framkant globalt. I synnerhet i Sverige, enligt Roubini som prickade in finanskrisen 2008 i en profetia, skriver Dagens Industri som intervjuat den kände superekonomen.

Digitaliseringen – Sveriges trumfkort

Nouriel Roubini tror, säger han till Di, att den svenska digitaliseringen kan rädda Sveriges ekonomi efter coronapandemin. Han pratar om hur viktigt det är att utbilda människor i teknologi redan i unga år; att investera i humankapitalet, som han uttrycker det.

”Kod är framtidens språk. Barnen ska lära sig hur man kodar i samma ålder som de lär sig engelska”, säger Dr Doom i Di-artikeln och lyfter alltså särskilt fram Sverige som ett bra exempel där digitaliseringsvågen kommit långt, bland annat när det gäller betalningssystemet.

ANNONS
ANNONS

I ett större perspektiv är han bekymrad över hur djupt smittad världsekonomin är av coronaviruset. Han förutspår en långsam återhämtning ur det som han beskriver som en recession och där både mindre företag och hushåll nu måste försöka kravla sig upp ur skuldkrisen.

”I dagsläget lider hushållen och de mindre företagen medan de allra största bolagen blir ännu mäktigare, ännu mer koncentrerade och får ännu mer inflytande i den politiska sfären”, säger Dr Doom.