Sveriges Ingenjörers förbundsdirektör Richard Malmborgs tidigare okända anställningsavtal, skyddat bakom sekretess, får flera av fackförbundets toppar att se rött, rapporterar tidningen Arbetet på fredagen.

”Anställningsavtalet ger inte bara en lön som ligger högt jämfört med vad andra fackförbund betalar (160.000 kronor i månaden reds.anm.), utan garanterar också förbundsdirektören sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring, valfri bil, fri representation i och utanför hemmet, valfria tjänster i hemmet med mera.” skriver tidningen.

Men det slutar inte där. Richar Malmborg kan också pensionera sig vid 60 års ålder med 85 procent av lönen fram till 65. Men det som kanske sticker i ögonen mest, enligt Arbetet, är att direktören får en fallskärm på 48 månadslöner – även om han säger upp sig själv.

Det guldkantade avtalet, som kom upp till ytan i samband med att en ny förbundsstyrelse valdes in i november 2016, får flera av kollegorna i toppen att rasa. Styrelsen har nu kallat till extrainsatt möte den 8 maj för att diskutera frågan.

”Det här är för generöst för att vara ett modernt avtal”, säger andra vice ordförande i Sveriges Ingenjörer, Monica Normark, till tidningen och får medhåll från förste vice ordförande Joachim Petterson som beskriver avtalet som ”otidsenligt” samt Alice Halldin, som sitter i styrelsen för förbundets studerandemedlemmar, som kallar det för ”ett avtal långt ifrån min begreppsvärld”.

Flera av styrelsemedlemmarna som Arbetet intervjuat har velat vara anonyma. Många är kritiska till upplägget, vissa försvarar Richard Malmborg och andra vill inte uttala sig. Och om avtalet går att omförhandla råder det också delade meningar om.

ANNONS
ANNONS

”Men det fråntar inte styrelsen ansvaret att se över situationen. Det finns någon gång en framtid också, vi vill göra en total genomlysning av hur ett modernt avtal ska se ut”, säger Joachim Pettersson.

Exakt vad Richard Malmborgs avtal, som skrevs redan 2002, är värt är oklart. Dels för att kontraktet innehåller en sekretessklausul som förhindrar parterna från att diskutera villkoren med ”tredje man” och dels för att både lönen och pensionen slagits samman med ersättningar i styrelsen, i årsredovisningen, skriver Arbetet.

När tidningen når Richard Malmborg väljer han att inte kommentera uppgifterna.

MISSA INTE: Uppror i storbanken – chefernas löner kapas [DagensPS.se] >

LÄS ÄVEN: Partyglad vd snuvas på miljoner i fallskärm [DagensPS.se] >