Enligt undersökningen som genomförs av Europarlamentet så finns det en utbredd oro för framtiden i EU bland medlemsländerna.

Europabarometern kommer ut två gånger per år, och omfattar alla medlemsländer. Drygt 50 procent av alla tillfrågade anser att utvecklingen går åt fel håll, både i EU och på hemmaplan, enligt Dagens Nyheter.

Dock anser 61 procent av alla tillfrågade att medlemskapet är bra för deras land, och endast 10 procent anser att det är dåligt, skriver DN. I Sverige anser 75 procent av de tillfrågade att medlemskapet är bra för hemlandet.

De viktigaste frågorna i undersökningen var ekonomi, tillväxt, ungdomsarbetslöshet och miljö.

ANNONS
ANNONS

Totalt deltog 27.973 personer i undersökningen, varav 1.064 från Sverige.