Almis årliga kartläggning visar att utvecklingen mot jämställdhet går långsamt i svenska styrelser. ”Vi behöver öka förståelsen för hur viktigt ett aktivt styrelsearbete med rätt kompetenser är för ett bolags utveckling”, säger Britta Burreau, vd för Almi Företagspartner.

annons
annons

Den första kartläggningen som Almi gjorde var 2013. Då hade 13 procent av de undersökta bolagen en jämn könsfördelning. Bilden har inte förändrat mycket sedan dess.

I år har 15 procent av bolagen en jäm­ställd styrelse.

”Det här är en trögrörlig materia. Företag byter sällan styrelseledamöter och när man väl byter rekryterar man ofta i befintliga nätverk och tidigare kontakter. Det är mindre vanligt att våga utmana genom att söka i helt andra miljöer och struktu­rer”, säger Britta Burreau, vd för Almi Företagspartner, till Di.

Högre lönsamhet 

Ytterligare en undersökning visar att jämställda styrelser har högre omsättning och lönsamhet än övriga företag.

”Det säger något om för­mågan att ta till sig diversifierad kunskap och erfaren­heter”, säger Malin Malm­ström, professor i entreprenör­skap och innovation vid Luleå tekniska universitet, som genomförde undersökningen, till Di.

Enligt Britta Bur­reau har jämställdhetsfrågan ”hög prioritet” i den egna organisationen och i arbetet med kunderna.

”Vår utgångspunkt är att jäm­ställdhet bidrar till att företag blir konkurrenskraftigare och till ökad tillväxt och lön­samhet. Dessutom förbättrar det företagets image och att­raktionskraft.”

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Sweco ett av världens mest jämställda bolag