Framtidsindikatorn ökade både för butikerna och e-handeln i augusti jämfört med juli. Både dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln ökade jämfört med månaden innan, om än från låga nivåer.

Det skriver Svensk Handel i den senaste handelsbarometern.

”Framtidstron inom butikshandeln har i enlighet med ekonomin i stort återhämtat sig något under sommarmånaderna från den värsta nedgången i våras. Nivån är dock fortfarande en bra bit under den neutrala”, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Handelsbarometern för augusti visar att Framtidsindikatorn för butikshandeln, som sammanfattar handlarnas framtidstro, stiger med 4,5 enheter till 85,7.

Även om framtidstron ökar i samtliga delbranscher under perioden, så är förväntningarna lägre jämfört med augusti ifjol och läget fortsatt tufft för många handlare till följd av coronapandemin.

”Framtidstron i dagligvaruhandeln ökar mest under perioden. Men e-handeln ligger fortfarande högst. Karantäntillvaron har gynnat näthandeln samtidigt som coronapandemin har accelererat den digitala omställningen inom handeln”, säger Karin Johansson.

ANNONS
ANNONS
Framtidsindikatorn Aug Juli Juni Maj April
Butikshandel 85,7 81,2 79,6 70,4 64,2
Dagligvaruhandel 87,5 82,4 85,1 73,7 73,9
E-handel 115,4 115,2 115,7 99,6 101,3
Sällanköpshandel 83,9 79,9 74,3 67,3 54,4
Källa: Svensk Handel