Taxiappjätten Uber redovisar en omsättning som var högre än väntat under tredje kvartalet. Förlusten var något lägre än väntat men aktien tappade 5,5 procent i efterhandeln vilket troligtvis kan relateras till att restriktioner för tidiga investerare att sälja aktier löper ut på onsdag.

ANNONS

Omsättningen uppgick till 3 813 miljoner dollar (2 944), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 3 628.

Den justerade ebitda-förlusten var 585 miljoner dollar.

Antalet månatligt aktiva kunder steg till 103 miljoner globalt sett, från 96 miljoner i slutet av andra kvartalet och 82 miljoner för ett år sedan.

Justerat resultat per aktie blev -0,68 dollar (-2,21), vilket är något bättre än analytikerkonsensus som låg på -0,70.

ANNONS
ANNONS
Uber, MUSD Q3-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2018
Nettoomsättning 3 813 3 628 5,1% 2 944
Resultat per aktie, justerat -0,68 -0,70 -2,21

Konsensusdata från Factset