Börsnoterade bolag är dåliga på att bedöma klimatrisker. Det är slutsatsen av en forskningsrapport från Lunds universitet. Problemet är bland annat att företagen inte ser skillnaden mellan kortsiktiga marknadsrisker och mer långsiktiga effekter.

ANNONS

Studien har underökt företag som är noterade på Stockholmsbörsen och hur de förhåller sig till klimatrelaterade risker. Dels undersökte forskarna hur bolagen kommunicerade sin bedömning av klimatriskerna i årsredovisningar, hållbarhetsredovisningar och på hemsidor. Dels följde de upp hur bolaget faktiskt arbetade med att kartlägga riskerna.

Exempel på risker är extremväder som gör komponenter och råvaror mer otillgängliga, kunder som lämnar ohållbara företag eller att politiker börjar förbjuda vissa processer för att få ner växthusgaserna, berättar nationalekonomen Fredrik Andersson, en av forskarna, för Sveriges radio.

De flesta företag använder sig av riktlinjer från det frivilligt initierade projektet TCFD – Task Force on Climate-related Financial Disclosure. Det leder dock till olika slutsatser för olika företag, skriver forskarna i rapporten. En del använder sig av andra, liknande, riktlinjer.

Problemet, enligt rapportförfattarna, är att sådana initiativ inte räcker, eftersom kunskapsnivån är för låg. Det största problemet som forskarna identifierar är att bolagens team ofta inte förstår skillnaden mellan risker som är kopplade till övergången till annan energianvändning och kortsiktiga marknadstrender. Dessutom förstår de inte skillnaden mellan kortsiktiga prognoser och långsiktig planering där man tar hänsyn till de störningar klimatförändringar kommer att orsaka.

”Konsekvensen är att lagstiftare bör fokusera på att förbättra bolagens förståelse för vad klimatrisker är, hur man kartlägger dem och rapporterar om dem. Kartläggningarna och plnerna riskerar annars att bli ineffektiva redskap för att anpassa och accelerera investeringarna i en motståndskraftig och koldioxidsnål ekonomi”, skriver författarna.

ANNONS
ANNONS

Läs också:

Klimatinvesteringar läggs inte där de bäst behövs
Hållbarhet viktigt för riskkapitalister