Sverige har redan över 170 000 långtidsarbetslösa och nu riskerar ytterligare drygt 100 000 att kastas ut i långtidsarbetslöshet.

ANNONS

I slutet av oktober var drygt 455 000 personer inskrivna som arbetslösa. Av dem har mer än 102 000 varit arbetslösa i sex till tolv månader och riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet i likhet med de 173 000 personer som redan varit inskrivna på Arbetsförmedlingen i tolv månader eller mer.

Enligt Arbetsförmedlingen är fler långtidsarbetslösa i Sverige i dag än under finanskrisen och mycket talar alltså för att situationen förvärras i pandemin.

”Tiden i arbetslöshet ökar på bred front och fler närmar sig nu långtidsarbetslöshet”, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

Konkurrensen om jobben hårdnar

Fler av dem som nu blir långtidsarbetslösa har gymnasieutbildning och har därför en god ställning på arbetsmarknaden. Det innebär att det blir svårare för personer som var långtidsarbetslösa redan innan krisen att hävda sig i konkurrensen eftersom de ofta saknar kompetens som arbetsgivare efterfrågar.

”Det är hård konkurrens om jobben men samtidigt börjar aktiviteten komma igång på arbetsmarknaden. Det gäller att vara aktiv och försöka behålla kontakten med arbetsmarknaden eller passa på att bygga på sin kompetens”, säger Annika Sundén.

Kort om arbetsmarknaden i oktober 2020
(Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2019.)

ANNONS
ANNONS

• 8,8 procent var inskrivna som arbetslösa (7,1).* Sammanlagt 455 020 personer (357 621).
• 12,1 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (9,2).* Sammanlagt 64 913 ungdomar (49 643).
• 258 439 personer var öppet arbetslösa (193 254).
• 196 581 personer deltog i program med aktivitetsstöd (164 367).
• 39 505 personer anmälde sig som arbetslösa (36 154).
• 37 881 personer fick arbete (27 857).
• 5 988 personer varslades om uppsägning (4 746).
*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Läs även: Så ser regeringens nya räddningsaktion ut [DagensPS.se] »