Bemanningsbolaget Poolias grundare och huvudägare Björn Örås med familj har sålt hela sitt innehav till Danir Resources, ett bolag som ägs av Dan Olofsson, Lars Kry och Martin Hansson.

annons
annons

Transaktionen skedde till kursen 5,87 kronor per aktie vilket är nästan 13 procent högre än fredagens stängningskurs på 5,20 kronor.

Affären är på cirka 130 miljoner kronor och avser 47,3 procent av aktierna och 71,8 procent av rösterna i Poolia, enligt ett pressmeddelande.

”Björn Örås har i Poolia byggt upp ett kvalitetsbolag, och vi ser fram mot att ta över rollen som långsiktig huvudägare i Poolia. Vi är helt nöjda med att förvärva familjen Örås aktier och vi har inte någon ambition att ytterligare öka vår ägarandel. Vår vilja är fortsätta driva Poolia som ett börsnoterat företag tillsammans med övriga aktieägare” säger Lars Kry, Danir Resources.

Förvärvet är villkorat av konkurrensmyndighetstillstånd och beräknas bli klart inom ett par månader.

ANNONS
ANNONS

Danir Resources, som sedan tidigare inte äger några aktier i Poolia, har för avsikt att lägga fram ett erbjudande till övriga aktieägare i Poolia om att förvärva deras aktier till samma pris som i affären med familjen Örås. Det är i enlighet med reglerna om budplikt. Exakt när ett sådant erbjudande lämnas har inte bestämts, men det avses ske senast fyra veckor efter att konkurrensmyndighetstillstånd för förvärvet av familjen Örås aktier erhållits.