Pandemin har satt ett stort avtryck på både den svenska och den globala ekonomin, men tack vare stöd från centralbanker, regeringar och myndigheter har en global finanskris kunnat undvikas.

Vägen framåt är dock fortsatt osäker och det kan behövas fler åtgärder och stöd.

Det sade riksbankschefen Stefan Ingves vid finansutskottets årliga öppna utfrågning om det aktuella stabilitetsläget.

”Om krisen skulle bli mer utdragen kan det behövas mer finanspolitiskt stöd, dels generella åtgärder, dels åtgärder riktade mot särskilt utsatta sektorer och branscher. Riksbanken står å sin sida redo att bidra med den likviditet som behövs för att ge stöd åt kreditförsörjningen. Det är också viktigt att bankerna gör vad de kan för att tillhandahålla tillräckligt med krediter till företag och hushåll”, uppgav Ingves enligt Riksbankens hemsida.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Rapport: Krisstöden mindre än det påstås [DagensPS.se] »