Den kan, som den är utformad, hota klimatomställningen och svensk konkurrenskraft, enligt Svenskt Näringsliv.

annons
annons

Aktuell Hållbarhet berättar att branschorganisationen går till attack mot EU:s taxonomi i vad som beskrivs som ett nytt positionspapper.

Det är ”tydligt att taxonomin inte går i linje med och understödjer den svenska strategin för fossilfrihet”, skriver Svenskt Näringsliv i dokumentet, framgår det.

I det liggande förslaget finns det ”en brist på systemperspektiv och teknikneutralitet”, heter det vidare.

Dessutom anser Svenskt Näringsliv, enligt Aktuell Hållbarhet, att taxonomin varken främjar innovation eller ny teknik, men att biodrivmedel gynnas.

Läs mer i artikeln om Svenskt Näringslivs kritik mot EU:s föreslagna taxonomi.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Miss kring EU-taxonomin – gäller få svenska bolag [DagensPS.se] »