Nu är det bråttom att ”inleda en kraftfull utbyggnad av all fossilfri elproduktion” och satsa på kärnkraft, skriver näringslivstopparna på DN debatt.

ANNONS

Särskilt viktigt är det, enligt Jacob Wallenberg och Jan-Olof Jacke, att omgående efter valet skrota hindren för svensk kärnkraft vid sidan av fortsatt utbyggnad av vind och sol då vattenkraft inte längre fungerar som en långsiktig lösning.

Jacob Wallenberg är ordförande i Svenskt Näringsliv och Jan-Olof Jacke är vd.

Duon anser att ”mycket tid har redan spillts på illa genomtänkta beslut som försämrat näringslivets elförsörjning och försatt många hushåll i en ohållbar ekonomisk situation”.

I debattartikeln i Dagens Nyheter råder det ingen tvekan om att de tycker den svenska elkrisen till största delen är ”hemmagjord” och de lägger fram en rad förlag på konkreta beslut som politikerna behöver ta snabbt för att stabilisera det svenska elsystemet.

Wallenberg och Jacke kräver bland annat att regeringsförklaringen innehåller ett åtagande som gör det möjligt att bygga ny kärnkraft.

”Processen för att undanröja hinder för ny elproduktion måste inledas omedelbart sedan den nya regeringen tillträtt.”

I en Demoskop-undersökning som Svenskt Näringsliv tidigare beställt uppger två av tre svenskar att de vill se en utbyggnad av kärnkraften och sju av tio anser att kärnkraften i framtiden bör vara en viktig energikälla.

Läs mer: Energikrisen: 13 förslag som partierna missat [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS

Läs även: S kovänder – vill nu att kärnkraften utökas [Dagens PS]

Läs också: Kristersson: 400 miljarder till ny kärnkraft [Dagens PS]

Läs vidare: Vattenfall vill bygga ny kärnkraft – ”behövs” [Dagens PS]