Utbildningsbolaget Academedias utredning av dotterbolaget Hermods Sfi-verksamhet i Malmö är nu klar och bekräftar den initiala bilden som visat att verksamheten lämnat in felaktig information till Malmö stad om vilka lärare som undervisat deltagarna.

ANNONS

Efter utredningen har tre chefer som känt till den felaktiga rapporteringen arbetsbefriades från sina uppdrag. Det framgår av ett pressmeddelande.

Academedia har tidigare uppgett att det rapporterats in felaktig information till Malmö stad i fråga om lärarnas behörighet och att detta kunde leda till en prisreduktion. Den externa utredningen bekräftar att Academedias initiala bedömning var korrekt.

”Hermods i Malmö har skickat in felaktiga uppgifter om vilka lärare som undervisat deltagarna och att flera chefer har känt till detta. Hermods har också brustit i olika rutiner för att säkerställa en fullgod avtalsefterlevnad. Flera åtgärder kommer nu att vidtas på rekommendation av PWC”, skriver bolaget i pressmeddelandet.

Såsom kommunicerats tidigare har Malmö Stad krävt en prisreduktion på minst 4,7 miljoner avseende perioden augusti till oktober 2017.

ANNONS
ANNONS

”Academedia bedömer fortsatt att prisreduktionens slutliga storlek kan vara materiell, men att den är beroende på olika faktorer enligt avtalet. Det har också kommunicerats tidigare att Hermods Sfi-avtal med Malmö stad under perioden från start i augusti 2014 till och med februari 2018 omsatt drygt 100 miljoner kronor”, skriver bolaget vidare.