Svenska toppchefer lägger större tonvikt på klimatsatsningar och omställning än sina kollegor globalt, enligt PwC:s årliga undersökning.

ANNONS

Dagens PS uppmärksammade nyligen PwC-undersökningen ur ett globalt perspektiv, men nu har vi brutit ner den på nationell nivå.

Och Sofia Götmar-Blomstedt, vd PwC Sverige, konstaterar att inhemska vd:ar går mot strömmen och är mer intresserade av klimatrelaterade investeringar.

Som exempel på det nämner hon intresset för alternativa energikällor och satsningar på att minska koldioxidpåverkan.

”Dessutom uppger 39 procent av de svenska företagen att de har utvecklat nya klimatvänliga produkter och processer. Globalt är motsvarande siffra 25 procent”, förklarar Sofia Götmar-Blomstedt i ett pressmeddelande.

Klimatfrågan angelägen hos svenska topparna

De svenska företagsledarnas inställning till klimatfrågor är utmärkande drag och en ljusglimt i den annars så dystra bilden av framtidsutsikterna som topparna ger globalt.

Klimatförändringarna uppges ha låg prioritet hos vd:arna globalt – som främst värnar ekonomin i krisen – men bolagschefer i Sverige utgör alltså ett undantag och betonar vikten av att ställa om för verksamhetens överlevnad.

Vd:ar här anser också att Norden blivit viktigare för tillväxt, även om Tyskland fortsatt är i topp för tillväxten hos de svenska företagen.

ANNONS
ANNONS

I år är det åtta procentenheter fler svenska företagsledare som anger Tyskland som viktigast för tillväxt.

Slutligen visar rapporten att svenska chefer är mer toleranta när mindre fel begås än sina kollegor internationellt, vilket uppfattas som en mer sund företagskultur.

Läs även: Davos: Globala vd:ar osedvanligt pessimistiska [Dagens PS]