Det svenska företaget Midsummer säljer tunnfilmssolceller till Nederländerna. Solcellerna ska testas i ett projekt där de flyter på vatten. 

ANNONS

Projektet [email protected] II finansieras av den holländska regeringen. Tanken är att utveckla ett flytande solenergikoncept till havs. 20 kilowatt i solceller ska placeras på insjön Oostvoornse Meer nära Rotterdam.

”Havsbaserad solenergi är ännu i sin linda men har fördelar av typen noll skuggning och noll påverkan på boendemiljöer – och viktiga i områden där det finns begränsat med landyta att använda. Våra ultralätta solpaneler är förstås idealiska för denna typ av applikation då flottarnas vikt kan minimeras, säger Sven Lindström”, vd på Midsummer, i ett pressmeddelande.

Midsummer har levererat 18 paneler till projektet. Varje panel består av 144 solceller, mäter fyra gånger en meter och har en effekt om upp till 485 watt.

Solcellerna är placerade på flottar och panelerna är kopplade till varandra i serie och parallellt. På land finns en strängväxelriktare och en hytt med utrustning för att samla in mätvärden om flottens prestanda.

Midsummer delaktigt i forskningsprojekt

Projektet koordineras av TNO, en nederländsk organisation för tillämpad vetenskaplig forskning, och det långsiktiga målet är att utvärdera potentialen för storskaliga flytande solenergiparker till havs för att förse Nederländerna med solenergi.

Hittills har två flexibla flottar installerats på Oostvoornse Meer.

Det har lyfts en del farhågor tidigare om att flytande solceller kan påverka vattenlevande organismer genom att solljuset blockeras, även det ska projektet utreda, skriver Ny Teknik. Enligt TSO tyder resultatet hittills på att solcellerna inte har effekt, men det beror antagligen på att solcellssystemen inte är så stora.

ANNONS
ANNONS

Projektet ska löpa fram till sommaren 2022.

Läs också:

Exeger bygger ny fabrik i Kista [Dagens PS]
Bostadsrättsägare: Så vill vi rädda planeten [Dagens PS]