Svenska företag andas stark optimism och positiva anställningsplaner präglar alla sektorer. Det konstaterar Handelsbanken i måndagens utgåva av Makrosvepet.

ANNONS

Banken hänvisar till Konjunkturinstitutets senaste konjunkturbarometer, som Dagens PS också uppmärksammade under veckan som gick och där nivån är fortsatt ”historiskt hög”, även om barometerindikatorn faller något i augusti.

”Den samlade barometern, som visar stämningsläget totalt sett i ekonomin, höll sig kvar nära toppnivån vilket tyder på en stark tillväxt framåt”, noterar Handelsbanken.

”Äntligen föll arbetslösheten”

I sitt makrobrev pekar banken på en rad punkter där makrosiffrorna ser ljusa ut, bland annat när det gäller arbetslösheten:

”Äntligen föll arbetslösheten enligt AKU (SCB:s mätning) tillbaka i juli, med en hel procentenhet (till säsongsrensade 8,4 procent)”, heter det bland annat.

Anställningsplanerna i svenska företag, positiv byggstatistik och BNP-ökningen på 0,9 procent under årets andra kvartal signalerar att det går bra nu för svensk ekonomi.

”Vi kan konstatera att industriföretagen gasar på nära kapacitetstaket och detaljhandelns varulager gapar tomma”, inleder Handelsbankens makroekonom Helena Bornevall sin analys, där hon även tycker sig se att svenska hushåll nu börjar ”skaka av sig deltaoron”.

När SCB förra veckan presenterade BNP-siffran för andra kvartalet, kommenterade Länsförsäkringars chefsekonom Alexandra Stråberg den så här i en intervju med nyhetsbyrån TT:

ANNONS
ANNONS

”Sverige drar sig själv. Tittar man på export- och importsiffrorna ökade importen mer än exporten och det betyder att det finns en stor efterfrågan inom landet. Det ser vi både i privat och offentlig konsumtion”.

”Det är en bred återhämtning och det är fortsatt tillverkning (industrin) som drar det här tåget trots allt”