Lågkonjunkturen till trots planerar en tredjedel av Sveriges stora exportföretag att öka antalet anställda.

ANNONS

Under det kommande året räknar 34 procent av de stora svenska exportföretagen – en tredjedel – att öka antalet anställda i Sverige.

Det här visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit, SEK.

En ljusglimt i mörkret

”Exporten står för nästan halva Sveriges BNP, därför är det en positiv signal att så många som ett av tre stora exportföretag räknar med att öka antalet anställda i landet det närmaste året”, säger Magnus Montan, vd på Svensk Exportkredit, i ett pressmeddelande.

Samtidigt tror fler än tidigare att personalstyrkan minskar vilket uppges vara ”ett tydligt tecken på en avmattning i konjunkturen”.

Trots en avmattning i världsekonomin bedömer endast 15 procent av de svenska exportföretagen att deras finansiella situation kommer att försämras de närmaste 12 månaderna, enligt Exportkreditbarometern.

Har stor effekt på arbetsmarknaden

Dessutom räknar nästan en av tre, 36 procent, med en ökad orderingång kommande året.

”Exportföretagens sysselsättningsplaner får stor effekt för såväl tillväxten som jobben. De mindre optimistiska sysselsättningsplanerna, jämfört med i våras, beror bland annat på kompetensbrist i Sverige, brist på komponenter samt en orolig omvärld”, säger Magnus Montan.

ANNONS
ANNONS

I Norrbotten finns 800 exportföretag som uppges sysselsätta 22 000 personer.

Det ska sägas att fler svenska exportföretag (46 procent) uppgav att de planerade att nyanställa vid förra mätningen.

Läs även: Skogen lockar trots dämpad förväntan [Dagens PS]