Skogsägarna tror fortsatt på fallande lönsamhet men skogen betraktas trots det som en säker investering.

ANNONS

För fjärde året i rad räknar skogsägarna att lönsamheten sjunker.

Ändå är tron på skogen stark och investeringsviljan stor.

Skogen mer attraktiv än börsen

”Nära sex av tio skogsägare skulle vilja investera i mer skogsmark framför aktier och fonder, och på tre års sikt tror lite drygt varannan skogsägare på tillfredsställande eller mycket god lönsamhet i sitt skogsbruk”, säger Filip Olsson, segmentschef Skog och Lantbruk på Ludvig & Co, berättar Swedbank i ett pressmeddelande med hänvisning till Skogsbarometern från Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna.

Skogsägarnas syn på lönsamheten i privatskogsbruket har försämrats de senaste fyra åren.

I dag tycker knappt varannan skogsägare att lönsamheten i deras skogsbruk är tillfredsställande eller mycket god, framgår det.

EU:s skogspolitik snårig

Lönsamheten bedöms påverkas ytterligare av EU:s skogspolitik framöver, men bara en av tio skogsägare uppger att de är väl insatta i EU:s skogspolitik.

Skogsbarometern visar även att tron på stigande fastighetspriser har minskat.

ANNONS
ANNONS

Detta tros bero på pandemin, Rysslands invasion av Ukraina, klimatförändringar, rådande skogspolitik, stigande räntor, högre bränslepriser samt stigande inflation.

Här kan du ta del av Skogsbarometern i sin helhet (pdf).

Läs även: Kritiken haglar mot EU:s nya skogsstrategi [Dagens PS]