”Syftet med den nya lagen är att underlätta tillämpningen av regelverket och göra det mer lättförståeligt”, skriver Finansdepartementet i ett pressmeddelande.

ANNONS

Regeringen har överlämnat sitt förslag på en en ny och moderniserad mervärdesskattelag. I klartext handlar det om lagen om moms på varor och tjänster.

Tillägg och förändringar har gjort momslagen svår att tillämpa och begripa sig på. En förenkling är därför nödvändig, anser regeringen.

Syftar till att underlätta för företagen

Nu ska det bli lättare för företag och andra att förstå reglerna.

”Den nya lagen får en ny struktur, moderniseras språkligt och anpassas till EU:s mervärdesskattedirektiv när det gäller begrepp, struktur och systematik”, skriver finansdepartementet och socialdepartementet.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) förklarar att den nya momslagen är efterlängtad.

Den nya lagen berör även moms på interna tjänster i grupper inom föreningslivet, framgår det.

Då ska nya lagen om mervärdesskatt börja gälla

”Vi föreslår att lagen anpassas så att bestämmelserna om kostnadsdelning mellan föreningar inte är snävare än vad EU-rätten kräver, något som länge varit efterfrågat från föreningslivet”, säger Jakob Forssmed (KD), socialminister med ansvar för idrott och civilsamhälle.

ANNONS
ANNONS

Den nya momslagen träder i kraft vid halvårsskiftet 1 juli, är det tänkt.

Här kan du ladda ner och ta del av hela regeringens proposition om ny mervärdeskattelag (pdf).