Att investera i nystartade bolag eller startup kan vara en del av en strategisk affärsmodell. Investera kan innebära att köpa bolag eller gå in som kreditgivare för att bolaget ska kunna växa hållbart och säkert.

ANNONS

Det är inte alltid lätt för nystartade bolag få traditionella lån via en storbank. Drivna entreprenörer med genomtänkta affärsplaner och som har en produkt att presentera kan rikta sina pitchar mot riskkapitalbolag eller en investeringsorganisation.

Investera i lovande startups är en del av en affärsmodell som kan ge lönsamma avkastningar i framtiden.

Under första sex månaderna år 2021 investerades det i Silicon Valley mer än 150 miljarder dollar i startupbolag. Framför allt var det unga bolag inom tech-branschen som lockade investerare.

I Sverige, precis som i USA finns det möjligheter att hitta rätt riskkapitalbolag eller investeringsorganisation. På så sätt går det att få ett lån till din startup men det krävs en hel del förberedelse innan det är dags att pitcha.

För att lyckas hitta en kreditgivare krävs det även att vara inom rätt sektor och ha rätt profilering.

ANNONS
ANNONS

Vissa investerare har tydliga inriktningar, det kan vara olika sektorer ner på affärssegment. Därför är det viktigt att läsa på och förstå potentiella intressenters portföljer.

Med rätt investerare och lån går det även att få ta del av stöd i form av kompetensutveckling och hjälp att utveckla bolaget hållbart och strategiskt.

Att lyckas med pitchen

För att lyckas med att hitta investerare krävs även ett dedikerat team med olika kompetenser och förmåga att sälja in framtidsvisioner. Förutom att ha en genomtänkt affärsplan och en produkt som lockar är det viktigt att kunna att det finns en skalbarhet.

Oavsett om det rör sig om ett lån eller att finansieringen sker genom uppköp av delar av bolaget krävs unika idéer.

Startups som även kan presentera hur produkten eller tjänsten kan lösa befintliga affärsproblem och kan ta marknadsandelar som lockar investerare eller imponerar på kreditgivare har större potential.

Skulle bolaget vara inom en bransch med hård konkurrens är det extra viktigt att kunna visa hur nischen kan ta marknadsandelar, lokalt och internationellt.

ANNONS
ANNONS

Sektorer som lockar investerare under 2022

Det finns inte en enda mall för alla investerare som lånar ut till startups eller på annat sätt bidra till finansiering. Det beror på vilken sektor och specifika affärssegment som passar in i affärsmodellen.

Samtidigt finns det några trender som har potential att fortsätta locka intressenter år 2022.

Sett till Sveriges och Europas demografiska utveckling med en åldrande befolkning finns det potential för unga bolag inom hälso-sjukvård, digitalisering och automatisering.

Vissa affärssegment in sektorer som transport, infrastruktur och energi med inriktning på en grön omställning har större potential att väcka intresse hos kreditgivare och investerare.