Både enskilda näringsidkare och handelsbolag får förlängda krisstöd, enligt ett regeringsbeslut på tisdagen. Så här säger finansminister Mikael Damberg (S).

ANNONS

Småföretagare som driver enskild firma (enskilda näringsidkare”) eller handelsbolag får möjlighet att ansöka om krisstöd – omställningsstöd och omsättningsstöd – även för februari.

Där till höjs takbeloppet för omställningsstödet till cirka 117 miljoner kronor, vilket uppges vara det högsta möjliga enligt EU:s statsstödsregler, enligt pressmeddelandet från regeringen.

Den nya nivån gäller för stödperioder från och med december 2021. Takbeloppet har tidigare legat på 97 miljoner kronor och höjningen sker efter diskussioner mellan regeringen och Moderaterna.

Regeringen har tidigare aviserat en utökning på fyra månader av företagsstöden med anledning av pandemin och de åtgärder och restriktioner som nu vidtagits för att minska smittspridningen av covid-19.

Samma tapp av omsättningen gäller för företagen

Det utökade företagsstöden avser perioden december 2021 till och med mars 2022.

Gränserna för hur mycket bolagen måste ha förlorat i omsättning för att kunna få stöden är samma som tidigare. En omsättningsminskning på 30 procent krävs men där har kritiker som exempelvis besöksnäringens organisation Visita sagt att gränsen är för snäv för många inom exempelvis krognäringen.

Finansminister Mikael Damberg, som intervjuas av TT i en artikel som bland annat publiceras av SvD.se, är medveten om, säger han, ”att många företag har en ansträngd likviditet”.

Mikael Damberg – ”tagit höjd” även för avbräck i mars

Det är bakgrunden till de utökade stödåtgärderna från regeringen där egenföretagare också får utvidgade möjligheter att få anstånd med skatteinbetalningar.

ANNONS
ANNONS

Nästa vecka lägger regeringen fram en extra ändringsbudget. Då kommer mer detaljer om den sistnämnda stödåtgärden, enligt Damberg som förklarar i TT-intervjun att regeringen i sina diskussioner med Moderaterna även ”tagit höjd” för att smittspridningen och restriktionerna kan påverka företag i mars.

Läs även: Företagarna i Sverige ännu mindre optimistiska [Dagens PS]

Läs mer: Damberg: Krisstöd återinförs till företag [Dagens PS]