Konjunkturindikatorn uppges i dag ligga långt under det historiska snittet, skriver SvD.

ANNONS

När konjunkturen toppade låg indikatorn i Småföretagarbarometern på 76.

Det var 2016.

I år, 2019, har konjunkturindikatorn sjunkit till 61 jämfört med 69 i fjol, framgår det.

”Ett värde på 61 är en ganska hygglig siffra även om det inte är lika högt som det var 2016. Det är däremot klart mycket bättre än vi haft vid 2013 eller 2008–2009 då den totala indikatorn till och med var på minussidan”, säger Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank, i SvD:s artikel.

Småföretagen sägs tappa fart bland annat på grund av begränsad produktionskapacitet. Dock finns stora skillnader i landets olika regioner. Värst är situationen i Västmanlands, Västernorrlands och Värmlands län medan Östergötland och de småländska länen har starkaste konjunkturen.

Där konjunkturläget är svårt stundar utmaningar, enligt Swedbanks ekonom, som menar att företagen måste vidta åtgärder, exempelvis för att råda bot på bristen på arbetskraft.

Samtidigt uppger nästan 30 procent av de tillfrågade småföretagarna i Småföretagarbarometern – som är en konjunkturenkät – att det är uppenbara problem att hitta arbetskraft vilket i sin tur bland annat kan bero på svårigheter att hitta en bostad, enligt Swedbank-ekonomen Jörgen Kennemar.

ANNONS
ANNONS

Småföretagsbarometern är en undersökning som genomförts sedan 1985 och omfattar 4.000 företag med 1-49 anställda inom det privata näringslivet.

Det är Företagarna, Sparbankernas Riksförbund och Swedbank som står bakom Småföretagsbarometern, skriver SvD.