Rapport visar att soloentreprenörer utan anställda är lyckligast.

ANNONS

Strax före sommaren släpptes en rapport som visade att ensamföretagare utan anställda upplever mest välbefinnande med tillvaron.

”En viktig faktor tycks vara den lägre grad av kontroll och högre grad av tidspress som företagare med anställda upplever. I regel är det tätt kopplat till betungande kostnader och en krånglig arbetsrätt som blir aktuell i och med den förste medarbetaren. Soloföretagare måste därför kunna låta företaget växa utan att det sker till priset av en välbefinnandeförlust”, förklarar René Bongardi i en artikel publicerad på Kvalitetsmagasinet.se.

Runt en halv miljon har i dag företag som sin huvudsakliga sysselsättning i Sverige.

I rapporten, som gjorts av organisationen Företagarna och institutionen vid Umeå universitet, framgår att företagare jobbar mer än andra och att det händer att de avstår att ta ut lön för att betala anställda.

ANNONS
ANNONS

Drygt 1.200 företagare medverkade i den aktuella undersökningen.